Trung Tâm Bán Lẻ

NMH Real Estate Management hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ bằng các giải pháp để  đa dạng hóa các khách hàng cho dự án, tư vấn tìm khách thuê, tái cấu trúc quản lý, tư vấn bán lẻ , quản lý  bất động sản và tư vấn gia tăng giá trị cho các bất động sản này.

Đối với Chủ Đầu Tư

Các chuyên gia NMH Real Estate Management cung cấp thông tin nghiên cứu chính xác về thị trường địa phương, cho phép khách hàng của chúng tôi để thiết lập các mối quan hệ  và đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin. Những nỗ lực này bao gồm cả việc xây dựng các kế hoạch truyền thông, thu hút khách hàng tham quan, tối đa hóa lợi nhuận, thu hút các nhà bán lẻ danh tiếng và cắt giảm các chi phí quản lý vận hành.

Đối với Khách thuê

Chúng tôi cung cấp các thông tin về mở rộng doanh nghiệp, xu hướng  tiêu dùng, chính sách hỗ trợ từ các địa phương. Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên viên NAC nghiên cứu đầu ngành cung cấp các dịch vụ quan trọng bao gồm xác định thị trường trọng điểm, chiến lược theo vị trí cửa hàng, hồ sơ khách hàng, xác nhận giao dịch và báo cáo thị trường tiềm năng.