Khu Công Nghiệp

  • Quản lý, bán và cho thuê lại.
     
  • Tìm địa điểm đặt nhà xưởng, kho, tiếp vận
     

NMH Real Estate Management thấu hiểu lãnh vực bất động sản công nghiệp. Chúng tôi đã giúp đỡ doanh nghiệp tập đoàn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đơn giản hóa quá trình tìm kiếm và xây dựng các nhà máy sản xuất, kho bãi, trung tâm phân phối, trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng trưng bày, cơ sở thí nghiệm công nghệ cao. Các chuyên gia của NMH Real Estate Management cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ: quản lý cơ sở vật chất, tìm thuê hoặc mua lại mặt bằng, tư vấn, đàm phán bán và cho thuê, đến phân tích và lập kế hoạch xây dựng theo yêu cầu.

Dù quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm, mua, bán, cho thuê, quản lý hoặc tư vấn –quý vị sẽ cảm nhận sự khác biệt trong cách tiếp cận của chúng tôi ngay từ đầu. Chúng tôi tìm hiểu về các tiêu chí của quý vị: các mục tiêu kinh doanh, ngắn hạn và dài hạn, trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất, do đó đảm bảo chiến lược của chúng tôi được đồng bộ với các mục tiêu của bạn.

Sau đó, chúng tôi đưa kinh nghiệm lâu dài của chúng tôi và kiến thức tuyệt vời để làm việc, bất cứ nơi nào chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất mục tiêu của khách hàng cho bất kỳ địa phương, khu vực hoặc quốc gia.

Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm tất cả các loại bất động sản đầu tư, thương mại, văn phòng, công nghiệp, bán lẻ, căn hộ, khách sạn và khu dân cư.

Sau đó, chúng tôi đưa kinh nghiệm lâu dài của chúng tôi và kiến thức tuyệt vời để làm việc, bất cứ nơi nào chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất mục tiêu của khách hàng cho bất kỳ địa phương, khu vực hoặc quốc gia.

Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm tất cả các loại bất động sản đầu tư, thương mại, văn phòng, công nghiệp, bán lẻ, căn hộ, khách sạn và khu dân cư.