Căn Hộ Trung - Cao Cấp

  • Quản lý các dự án căn hộ
  • Quản lý, cho thuê các căn hộ dịch vụ

Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật vận hành cao ốc (M&E) trình độ tiên tiến với hệ thống, quy trình quản lý khách hàng, dịch vụ văn phòng bài bản và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ mang đến cho các chủ đầu tư khai thác hiệu quả tài sản, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho khách hàng đồng thời nâng cao giá trị tài sản của mình.

Các chủ đầu tư các dự án căn hộ dịch vụ và có nhu cầu duy nhất. NMH Real Estate Management cung cấp các giải pháp cho thuê, chuyển nhượng dự án, tư vấn gia tăng giá trị, quản lý bất động sản và dịch vụ thẩm định giá phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Các chuyên gia của NMH Real Estate Management hiểu biết sâu rộng trong tất cả các thị trường trọng điểm mà chúng tôi phục vụ, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đầu tư và tư vấn chiến lược tại các địa phương, khu vực và quốc tế.